PEYGAMBERLER VE GAYBDEN HABER VERME MESELESİ


Toplumumuzda en çok tartışılan konulardan birisi de Peygamber efendimizin gelecekle ilgili verdiği bilgilerle ilgilidir.
Mesele gaybı bilme meselesi ise konu Kur’an’da gayet açık şekilde açıklanmıştır.
“…Ben gaybı da bilmem”(En’am/ 50)
“Deki, göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse gaybı bilemez.”( Neml/65)
“De ki ben de sizin gibi bir beşerim….”(Kehf/ 110)
Bu ayetlere göre peygamberlerin gaybı bildiğini söylemek kişiyi imandan eder.
Bu ayetlerden yola çıkarak şöyle bir soru soralım:
Peygamberler gaybdan haber verebilirler mi?
Gaybı bildiğini iddia etmekle, gayb ile ilgili bilgi vermek aynı şey değildir.
Peygamberler gaybı elbette bilmezler. Lakin Allah tealanın gayb ile ilgili kendilerine bildirdiklerini ise tabiiki bilirler. Bu durumda gaybı bilmiş değil, gayb hakkında bilgilendirilmiş olurlar.
Yukarıdaki ayetlerden yola çıkarak peygamberlerin gayba dair hiç bir bilgi vermediklerini iddia etmek, ilim insafına sığmaz.
Bir çok ayette peygamberimizin “beşir ve nezir, yani müjdeleyici ve uyarıcı” olarak gönderildiği zikredilir. Hepimiz biliriz ki müjde ve uyarmanın bir kısmı yaşanan zamanla alakalı olsa bile bir kısmı da gelecekle ilgilidir.
Peygamber efendimize görevi gereği ümmetin geleceği ile ilgili bazı müjde ve uyarılar bildirilmiş o da bizlere bildirmiştir.
Bilmemiz gereken şeylerden birisi de, Peygamberimiz kendisine gelen bilgilerin ayet olanlarını ( Kuran) vahiy katiplerine yazdırıp ezberletmiş iken, Kurana yazılmaması gereken özel bilgileri yazdırmamıştır. Bunlar ayet olmamakla beraber yine vahiy bilgileridir. Nitekim “O kendi hevasından konuşmaz, ancak kendisine vahyolunanı konuşur.”(NECM/53) ayeti buna işaret etmektedir.
Peki bu konudaki problemler nelerdir?
Bu konu istismara açık bir konudur. Bazı istismarcılar çeşitli sebeplerle bu kapıdan girerek kendi olmasını arzuladıkları şeyleri Peygamber efendimizin dilinden haber vermişlerdir.
Bazı kimseler de kendi kabilesini veya ırkını veya mezhebini üstün göstermek veya diğerini yermek için hadis uydurarak gelecekten haber vermişlerdir.
Bunların en meşhurlarından birisi şudur:
“Ümmetimden bir adam çıkacak onun ismi Numan bin Sabittir (Ebu Hanife). O ümmetimin kandilidir. O ümmetimin kandilidir. O ümmetimin kandilidir.
Ümmetimden başka bir adam daha çıkacak. Onun ismi Muhammed bin İdris'tir (İmam şafii). O şeytandan daha zararlıdır. O şeytandan daha zararlıdır. O şeytandan daha zararlıdır.” Buradaki sözün kendi mezhebini üstün göstermek diğeri yermek isteyen bir cahil veya ortalığı karıştırmak isteyen bir provakatör tarafından söylenildiği açıktır.
Özetlersek:
1-Peygamberler gaybı bilmezler.
2-Allah Teala’nın bildirmesiyle gayb ve gelecekle ilgili bilgiler verebilirler.
3-Bu konudaki bilgiler istismara açık olduğundan dikkatle incelenmesi gerekir. Yani bu sözlerin gerçekten peygamberimiz tarafından söylenip söylenmediğinin iyi tesbit edilmesi gerekir.
EN DOĞRUSUNU ALLAH BİLİR. BİZE DÜŞEN EN DOĞRUSUNU BULMAYA ÇALIŞMAKTIR.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

EĞİTİMLE İLGİLİ SÖZLER

Bilginin beşte dördü ilgidir. B-İLGİ (La edri) İnsanlar: Öğretilmekten nefret eder, Öğrenmeye bayılır.         (Hayati İnanç) Gönül...