BEYAZ VE SİYAH KURTLAR

   Kızılderili yaşlı ve bilge adam torununu yanına çağırıp, siyah ve beyaz kurtlarının bulunduğu barınakların kapılarını açmış. Barınaklarından çıkan kurtlar başlamışlar dalaşmaya. Bu zorlu mücadeleyi seyreden torun, dedesine sormuş:
-Dedeciğim sence hangi kurt yener?
Yaşlı bilge cevap vermiş.
-Hangisini daha çok beslersem o yener evlat.
Yaşlı bilge elbette torununa bununla ilgili dersler vermiştir. Ben bu olaydan çeşitli dersler çıkardım. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum.
Bildiğimiz gibi, insanlarda; iyi ve kötü, olumlu ve olumsuz birbirine zıt bir çok duygu vardır.
Hatırıma gelenleri ben sayayım. Gerisini siz tamamlayabilirsiniz.
Cömertlik-cimrilik, bencillik-diğergamlık (başkalarının dertleriyle dertlenmek, onları da düşünüp problemlerine çareler aramak), cesaret-korkaklık, çalışkanlık-tembellik, tevazu (alçak gönüllülük)-kibir,
merhamet-vicdansızlık, nezaket-kabalık, sevgi-nefret, af-intikam, doğruluk-yalancılık, Allah Teala’ya itaat etmek veya etmemek gibi.
Bizlerde bu duyguların hepsi de vardır. Bizler hayatımızda hangilerini öne çıkarır uygularsak, her uygulayışımızda o duygu içimizde güçlenirken diğeri zayıflar. Mesela:
Yardım edilmesi gereken bir kişi var. İçimizden bir duygu o kişiye yardım etmeyi bize fısıldarken, başka bir duygu vermemeyi veya az vermeyi fısıldar. Biz hangi duygumuzun sesini dinler ve uygularsak o duygu kuvvetlenir.
 Önceleri zorlanarak yaptığımız o davranış, zamanla kolay hale gelir. Uzun süre devam ettiğimizde ise bizim ahlakımız haline gelir. Her yardım ediş, cömertlik antremandır adeta. Sonunda o kişiye cömert kişi denir. İçimizdeki cimriliğe kulak verir cimri davranırsak da cimrilik duygusu güçlenir, cömertlik duygusu zayıflar, zamanla cimrilik bizim ahlakımız haline gelir.
Diğer duygularımız da böyledir. Hangi duygularımızı beslersek o duygularımız ve davranışlarımız güçlenir ve diğerleri zayıf kalır. Bundan dolayı iyi bir kul ve iyi bir Müslüman olabilmek için, bizi güzel ahlak sahibi yapacak duygu ve davranışlarımızı beslemeliyiz.
Yine aynı şekilde çocuklarımızdaki olumlu duyguların, onların davranışı ve ahlakı haline gelmesi için de gayret göstermeliyiz.
Nitekim Kur'an-ı Kerimde Rabbimiz bazı güzel davranışları ya emrederek, Ya da överek bizi teşvik etmiş, Yine bazı olumsuz davranışları yasaklayarak veya kötüleyerek onlardan uzaklaşmamızı istemiştir.
 Örneğin Leyl suresinde mealen şöyle bildirmiştir:

Şüphesiz sizin çabalarınız çeşit çeşittir.
Artık kim (elinde bulunandan)verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü tasdik ederse, biz onu en kolay olana iletiriz.
Fakat kim cimrilik eder, kendini müstağni sayar, ve en güzel sözü yalanlarsa biz de onu en zor olana iletiriz. (leyl suresi 4-7)
Yine Hud suresinde bize "dosdoğru olmamız" emredilmiş,(112.ayet) Hacc suresi 30 da "yalan sözden kaçının" diye emredilmiştir.
Maun suresinde yetimleri hor gören yoksulları düşünmeyenler yerilmiş, Beled suresinde yetim ve yoksullarla ilgilenenler, merhametli olanlar övülmüştür.
Peygamber efendimiz de gerek sözleriyle gerek davranışlarıyla güzel davranışları teşvik edip olumsuz davranışlardan sakındırmaya çalışmıştır. O bir duasında şöyle buyurmuştur:
"Allah’ım! acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve ihtiyarlık düşkünlüğünden sana sığınırım”
Diğer yazılarımız için: www.aliuslu.net
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

ÖĞRENCİME HAYAT DERSLERİNDEN

  Sevgili öğrencim ve değerli kardeşim Abdullah, Daha önce talep ettiğin HAYAT DERSLERİ ne bir tane daha ilave ediyorum. Kardeşim, olayl...