TEFEKKÜR AYETLERİTEFEKKÜR AYETLERİ -1
“Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz. “(Haşr : 21)


TEFEKKÜR AYETLERİ- 2
Bismillahirrahmanirrahim.
"Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."(Haşr : 1)
"Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah'ı tespih ederler. Her şey O'nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, halîm'dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır." (İsrâ : 44)

"Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri kendi duasını ve tesbihini (öğrenmiş) bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyle bilir."(Nûr : 41)

TEFEKKÜR AYETLERİ- 3

“O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür.” (İbrâhîm : 34)
 

TEFEKKÜR AYETLERİ-4 (Kevni ayetler)

“Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler yollar meydana getirdik.” (Enbiyâ : 31)
“Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah'ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler”(Enbiyâ : 32)
“O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.”(Enbiyâ : 33)
  
TEFEKKÜR AYETLERİ-5
 (Casiye suresi)
3-Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.
4-Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.

5-Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah'ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.

 
Müjdeleyen ve uyaran ayetler için: http://www.aliuslu.net/2018/04/mujdeleyen-ve-uyaran-ayetler.html

 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

EVLİLİK ÜZERİNE...

EVLİLİK ÜZERİNE-1 -Hocam! *-Buyur... -Evleneceğim kişide nelere dikkat etmeliyim? *-Bu kişiden kişiye değişir. Ama, birkaç genel kural s...