UYARICI AYETLER


UYARICI AYETLER-1
Bismillahirrahmanirrahim
"...Şımarma! Bil ki Allah şımarıkları sevmez."(Kasas/ 76:Diyanet Vakfı Meali)

UYARICI AYETLER-2
“Âyetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma.”(En'âm : 68)
“Oysa Allah size Kitapta (Kur'an'da) "Allah'ın âyetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi halde siz de onlar gibi olursunuz" diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır.”(Nisâ : 140)
 
UYARICI AYETLER-3
Bismillahirrahmanirrahim.
"Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir."(Haşr : 19)

UYARICI AYETLER -4
Bismillahirrahmanirrahim.
"Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirin, çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır."(Haşr : 18)
*Buradaki "yarın" kelimesi "ahiret" için demektir. Demekki Ahiret "yarın" kadar yakındır.
*Her günümüzün bir "yarın"ı vardır. Fakat bir gün öldüğümüzde -ki her zaman ölebiliriz- bizim için "yarın" ahiret olacaktır.


UYARICI AYETLER- 5

“(Ey Muhammed!) İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Zira o gün zalimler, "Ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim" diyecekler. Onlara şöyle denilecek: "Daha önce siz, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?" (İbrâhîm : 44)

UYARICI AYETLER-6


“Nihayet onlardan  birine ölüm gelip çattığında: «Rabbim! der, beni geri gönder;»(Mü'minûn : 99)

«Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım.» Hayır! Bu onun ağzından çıkan (boş) bir laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.(Mü'minûn : 100)

Sûra üflendiği zaman artık aralarında akrabalık bağları kalmamıştır; birbirlerini de arayıp sormazlar.(Mü'minûn : 101)

Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir; (çünkü onlar) ebedî cehennemdedirler.(Mü'minûn : 103)


UYARICI AYETLER-7

1-Elif Lâm Mîm.

2-İnsanlar, "İnandık" demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler.
3-Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır. (Ankebut 1-3)
 
 
 
UYARICI AYETLER-8
“Eğer yerde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir misli daha o zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde azabın fenalığından (kurtulmak için) elbette bunları fedâ ederlerdi. Halbuki (o gün) onlar için, Allah tarafından, hiç hesaba katmadıkları şeyler ortaya çıkmıştır.”  (Zümer : 47)
Onların kazandıkları kötülükler (o gün) açığa çıkmış, alaya aldıkları şey, kendilerini sarmıştır.” (Zümer : 48)

 
    UYARICI AYETLER-9
“Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir”( Hac : 1)
 (Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat Allah'ın azabı çok dehşetlidir.” (Hac : 2)
 DUA
 Ey Rabbimiz!
Bizleri müttakilerden eyle. Senden gereği gibi korkan, günahlardan sakınanlardan eyle, Hayatın ve ölümün fitnelerinden muhafaza eyle
 
 
UYARICI AYETLER-10 ( ve bir dua)
 
“Kim, Rahmân'ın Zikri'ni görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur.”(Zuhruf : 36)
“Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar.”(Zuhruf : 37)
AÇIKLAMA:


Zikr: Kur’an da hatırlamak, anmak, düşünmek manalarında kullanıldığı gibi Kur'an’ın kendisine de zikr denilmiştir.

“Zikr” kelimesini Kur'an olarak düşündüğümüzde: “Kim Kur’an’dan yüz çevirirse, uzak durursa ona şeytanı musallat ederiz..” şeklinde anlaşılır.
 Anmak ve düşünmek olarak anladığımızda bu takdirde :
“Kim, Allah’ı anmaz yaptıkları işlerde O’nu hesaba katmazsa ona şeytanı musallat ederiz…” şeklinde de anlaşılabilir.
*Kanaatimce İki mana birden düşünülmelidir.
DUA

Rabbimiz! Senin zikrinden gafil olmaktan sana sığınırız. Yaptığımız işleri ve davranışları seni hesaba katmadan yapmaktan sana sığınırız. Böyle yapmaktan bizleri muhafaza eyle. Kalbimiz ve dilimizle seni zikreden müminlerden eyle.
Bizleri Kur'an'la hemhal olan, O'nu okuyan, anlayan ve prensiplerini hayatına uygulayanlardan eyle.
İnsan ve cin şeytanlarının bize arkadaşlık yapmasından bizleri muhafaza eyle.

Doğru yoldan sapmaktan ve yanlışlarımızı doğru zannetmekten nefsimizi ve neslimizi muhafaza eyle.

 UYARICI AYETLER-11 (ve bir dua)

"Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir." (A'raf/ 179)

DUA:
Ey Rabbimiz! Bizlere hakikati idrak edecek kalpler ihsan eyle, kalplerimizin gaflette olmasından sana sığınırız.
Gözlerimizi hakikati gören gözlerden; kulaklarımızı hakikati işten kulaklardan eyle. Bizleri Cehennemliklerden yapma. Günahlarımızı bağışla.

UYARICI AYETLER-12

“İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü'min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.”(Nûr : 23-24)
DUA
Allah'ım!
İftira atmaktan, atılan iftiraya alet olmaktan ve iftiraya uğramaktan sana sığınırım. Laneti hak edecek tüm davranışlardan da sana sığınırım. Lutfunla bizleri muhafaza eyle.

UYARICI AYETLER-13

"Hayır! Doğrusu siz, çarçabuk geçeni (dünya hayatını ve nimetlerini) seviyor, ahireti bırakıyorsunuz."
(Kıyâmet suresi : 20-21)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

ÖĞRENCİME NASİHATLER...

  ÖĞRENCİME NASİHATLER... Evladım! 35 yılı aşan bir zamandan beri aralıksız değişik STK larda görev aldım. Bu zaman içerisinde (değişik ST...