DUA (ÖĞRETEN) AYETLER-1


DUA( ÖĞRETEN) AYETLERİ-1

Bismillahirrahmanirrahim.
"De ki: "Rabbim! Bağışla, ve merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın!" (Mü'minûn : 118)
Buradaki "de ki" ifadesini, "şöyle dua et" biçiminde anlamalıyız.
Dua bölümünü ezberleyip, dualarımızın arasına katabiliriz. Kurandaki ifadesini okumak isteyenler için "Rabbiğfir verham ve ente hayrur-rahimin"


DUA (Öğreten) AYETLER-2
“Ve şöyle derler : Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır.

Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir!” (Furkân : 65-66)

Not:  Buradaki “derler” kelimesini “dua ederler olarak anlamalıyız. Ayetin orijinal haliyle dua etmek isteyenler Kuran’dan ezberleyebilirler.

 DUA (ÖĞRETEN) AYETLER-3
“(Onlar şöyle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin”(Âl-i İmrân :8)


DUA (öğreten) AYETLER-4
“Ve şöyle niyaz et: Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.”( İsrâ : 80)
DUA (öğreten) AYETLER-5
De ki: "Ey mülkün sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin."(Âl-i İmrân : 26)

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de sayısız rızık verirsin.(Âl-i İmrân : 27)

Not: Buradaki "de ki" ifadesini, "şöyle dua et" biçiminde anlamalıyız.
Ayetin orijinal haliyle dua etmek isteyenler Kuran’dan ezberleyebilirler.
 

 


 

 


 Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

EĞİTİMLE İLGİLİ SÖZLER

Bilginin beşte dördü ilgidir. B-İLGİ (La edri) İnsanlar: Öğretilmekten nefret eder, Öğrenmeye bayılır.         (Hayati İnanç) Gönül...