MÜJDELEYEN VE UYARAN AYETLER


Bismillahirrahmanirrahim
MÜJDELEYEN VE UYARAN AYETLER: 1
 "Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır."(Nisâ : 116)
NOT: Burada affedilmeyeceği belirtilen şirk günahı, o inanç üzere ölenler içindir. Önceden şirk koştuğu halde tevbe eden,iman edenler bunun dışındadır.
 
MÜJDELEYEN VE UYARAN AYETLER-2
“Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver.” (Hicr : 49-50
MÜJDELEYEN VE UYARAN AYETLER -3(ve dua)

Şüphesiz "Rabbimiz Allah'tır" deyip de, sonra dosdoğru olanlar var ya,(ölümleri anında*) onların üzerine  melekler iner ve derler ki: "Korkmayın, üzülmeyin, size vadedilen  Cennet'le sevinin!" (Fussilet : 30)

"Biz Dünya hayatında da Ahirette de sizin dostlarınızız. Çok merhametli olan ve çok bağışlayıcı olan Allah'tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır." (Fussilet:31)

*Müfessirler, meleklerin inmesini; a)ölümleri anında  b)yeniden diriltilmeleri anında  c) ölümleri, kabirdeyken ve yeniden dirilmelerinde üç kez olacağı şeklinde anlamışlardır.
"Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak ve «Tadın yakıcı cehennem azabını» (diyerek) o kâfirlerin canlarını alırken onları bir görseydin!" (Enfâl : 50)
"İşte bu, ellerinizle yaptığınız yüzündendir, yoksa Allah kullara zulmedici değildir." (Enfâl : 51)

"Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak!" (Muhammed : 27)

"Bunun sebebi, onların Allah'ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri ve O'nu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. (Muhammed : 28)  

DUA:
Ey Rabbimiz! Bizleri Müslüman olarak istikamet üzere yaşat ve Müslümanlar olarak ruhumuzu kabz eyle.Ölümümüz anında meleklerin müjde vererek canlarını aldığı müminlerden eyle.  Razı olmadığın şeyleri yapmaktan, amellerimizin iptal olmasından muhafaza eyle.


MÜJDELEYEN VE UYARAN BİR AYET -4(ve dua)

“Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) aracılık ederse ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.” (Nisâ : 85/ Diyanet İşleri Başkanlığı Meali)

 
“Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını vericidir.” (Nisâ : 85/Diyanet Vakfı Meali)
DUA:
Ey Rabbimiz! Bizleri hayra anahtar, şerre kilit olanlardan eyle.
 
 
 
 

   


 


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

ÖĞRENCİME HAYAT DERSLERİNDEN

  Sevgili öğrencim ve değerli kardeşim Abdullah, Daha önce talep ettiğin HAYAT DERSLERİ ne bir tane daha ilave ediyorum. Kardeşim, olayl...