SÜTTEKİ BAKTERİLER VE TOPLUMDAKİ MİKROPLAR.


  Taze sütün içerisinde bir miktar bakteri ve başka mikro organizmalar bulunabilir. Belli bir orana kadar süt, içindeki bakterileri ve diğerlerini tolere eder. Yani süt bozulmaz.
Fakat mikroorganizmalar çoğalıp belli oranı aşınca bu sefer sütün bozulmasına sebep olurlar.
Toplumlar da böyledir. Toplumlarda, ahlaksızlar, sahtekarlar, hırsızlar, rüşvetçiler, haksız kazanç elde edenler, v.b. bulunabilir.
Bunlarla mücadele edilir çoğalmasına izin verilmezse toplumlar bunları tolere edebilirler.
Fakat, yeteri kadar mücadele edilmez ve çoğalırlarsa, sütün bozulması gibi toplumlar da hızla bozulurlar. Gücünü kaybederler ve manevi anlamda sağlıksız bir hal alırlar. 
Kurumlar, STK lar, partiler de böyledirler.
 


 

ALLAH'IN ÇARPTIĞI ADAM!

   Derviş, ziyaret için gittiği ilçede arkadaşıyla buluştular. Bir çay ocağının önüne oturup sohbet edip çay içiyorlardı.
O esnada önlerinden bastonuna dayanarak yürüyen altmış yaşlarında bir şahıs geçiyordu.
Arkadaşı dedi ki:
"Şu adam var ya, Bir zamanlar ilçenin en zenginlerindendi. Gayr-i menkulleri çok fazlaydı. İmalathaneleri vardı. Çevresinde çok kişi olan, hatırlı bir kimseydi. Şimdi eski bir evde kirada oturuyor. Onun bunun yardımlarıyla geçiniyor. Çevresinde de pek kimse kalmadı. Sağlığı da gördüğün gibi.
Bazı kimseler "Allah bunu çarptı" diyorlar. Bu söz doğru olabilir mi?"
Derviş biraz düşündü ve dedi ki:
"Sen Kuran'da anlatılan Hz. Eyyüp Peygamberin hayatına benzer bir hayattan bahsediyorsun. Sence Allah Teala Hz. Eyyüb’ü çarpmış olabilir mi?"
....
Sonra ilave etti:
Bak kardeşim! İnsanların başlarına gelen olumsuzlukların sebepleri farklı farklıdır. Mesela:
Yaptıklarının cezasını çekiyor olabilirler.
Allah Teala onların günahlarını affetmek veya derecelerini yükseltmek istemiş olabilir.
Bu onların İmtihanı olabilir.
Bizler Allah Teala'nın muradını bilemeyiz. Kendimizin veya ailemizin başına olumsuzluklar geldiğinde:
"Bu olumsuzluk, yaptığım bir hatanın sonucu mu acaba" diye düşünüp yanlışlarımız varsa düzeltmeli ve tevbe istiğfar etmeliyiz.
Başkalarının başına gelen (bize göre) olumsuz durumlarda ise:
"Allah Teala belki, onun günahlarını affetmek, derecesini yükseltmek istiyordur. Veya imtihan ediyordur." diye düşünmeliyiz.
Bu sayede kendi hatalarımızı düzelme ihtimalimiz olduğu gibi başkaları hakkında da su-i zannda bulunmamış oluruz.
Ayrıca, Allah Teala'nın bildirmediği bir konuda "Allah bunu şundan dolayı şöyle yaptı" demek haddi aşmaktır.

ÇOK DEĞERLİ VELİLER!

  Okullar açıldı, çocuklarınızı okullara gönderiyor ve onları öğretmenlere emanet ediyorsunuz.
Öğretmenlerin büyük çoğunluğu onların kendilerine emanet olduğunun bilincindedirler. Onları en güzel biçimde geleceğe hazırlamak için ellerinden geleni yapacaklardır.
Çocuklarınızın geleceğe daha iyi hazırlanması için, sizler de bazı konularda öğretmenleri anlamaya çalışınız.
   Öğretmenler de toplumun birer ferdidirler. Aynen iş yerinizdeki arkadaşlarınız gibidirler. Yani;
İçlerinde çok kuralcı olanı da vardır, kuralları esnetenleri de.
Neşelisi de vardır, somurtkanı da.
Espriyi seveni de vardır, şakadan hoşlanmayanları da.
Cömerti de vardır, cimrisi de.
Hayata hep olumsuz yönlerden bakanı da vardır, pozitif bakanları da.
Dindar olanı da vardır dine mesafeli olanı da.
 Siyasi görüşleri de farklıdır. Aynen diğer insanlar gibi bazen hata yapabilirler.
Çocuğunuz, öğretmenle ilgili bir problemini söylediğinde onun söylediğini doğru kabul ederek hemen öğretmeni suçlamayınız. Önce meselenin aslını araştırınız. Gerekirse öğretmene gidip  meseleyi öğrenmeye çalışınız. Önce suçlar sonra öğretmenin haklı olduğunu anlarsanız, öğretmen kırılır.
Araştırmalar sonunda çocuğunuzun hayatını etkileyecek derecede bir problemle karşılaşırsanız o zaman hakkınızı sonuna kadar arayınız.
  Öğretmenler robat değildirler. Bazen mutludurlar, bazen üzgün. Bazen kendilerinin bazen ailelerinin sağlık sorunları olabilir. Onların da aileleri vardır. Bazen sizin olduğu gibi onların da ailevi sorunları olabilir. Yani psikolojileri tek düze değildir.
Bu durum ister istemez sınıfa yansır. Bazen ufak bir harekete aşırı tepki de verebilirler.
Bu durum süreklilik göstermiyorsa, en küçük bir olumsuzlukta soluğu milli eğitime şikayete giderseniz öğretmen kırılır.
Öğretmen kırılınca derslerdeki şevki de kırılır. İşte o zaman robot bir öğretmene döner. Ne sevgisini yansıtır, ne öfkesini. Çocuğun gözünün içine bakmaz. sadece resmi olarak yapması gerekenleri yapar. Halbuki çocuğun ihtiyacı  öğretmenin gözünden enerji almaktır. Öğretmeni şikayet ederek bu enerjiyi tüketebilirsiniz.
Çocuğunuzun sınıfı da özel seçilmiş mükemmel kişiler değildir. Belki sınavla alan okullarda  seviyeler birbirine yakın olabilir fakat davranış ve huy olarak birbirinden farklıdır.
  İşte bu farklılıklardan dolayı bazen arkadaşlarıyla problemler yaşayacaktır. Problemler çok büyük değilse müdahale etmeyin. Bırakın aralarında çözsünler. Böylece hayata daha iyi hazırlanmış olurlar. Çünkü, okul hayatından sonra da bu toplumda yaşayacaklar; gerek iş hayatında, gerekse sosyal hayatta çok değişik insanlarla karşılaşacaklardır. Okulda problemlerle başa çıkmayı, problemleri çözmeyi öğrenen çocuğunuz ileriki hayatı için antremanlı olacaktır.

Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı ve başarılı bir öğretim yılı diliyorum.

BÜYÜK KAYALARI YERİNDEN OYNATMAK.

   Büyük kayaları yerinden oynatma imkanımız olduğu halde, istediğimiz yere koyma ihtimalimiz tam değilse, onu kımıldatmadan önce bir kez daha düşünmeliyiz.

 Çünkü:
1-Yerinden kımıldattığımız kayayı istesek de aynı yerine koyamayabilirsiniz.
2-Kaya yuvarlanıp sizin kontrolünüzden çıkabilir.
3-Kontrolden çıkan kaya kimleri ve neleri ezecek bilemezsiniz.
4-Belki de kaya parçalanıp sizin hiç istemediğiniz bir konuma düşebilir.
 Bu örneği sosyal olaylarla, değerlerimizle, kültürümüzle ve din algılarımızla da irtibatlandırabiliriz.


MANŞET!

DUANIN GÜCÜ

UNUTAMADIĞIM HATIRALARDAN... (DUANIN GÜCÜ) 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden henüz bir kaç hafta geçmişti. (Üniversiteyi kazanmış, f...