HER GÜNE BİR HAMD


HER GÜNE BİR HAMD-1


Ey bizleri yaratan ve yaşatan Allah'ım!
Doğduğumdan bu günüme kadar vermiş olduğun (bildiğim ve bilmediğim) tüm nimetlerin için hamd ü senalar olsun.
Bu nimetlerin adedince, her ni'met için ayrı ayrı şükürler olsun.
Bizleri, nimetlerini idrak edip şükreden müminlerden eyle. Nankörlerden ve gafillerden eyleme.


 HER GÜNE BİR HAMD-2
Ey, gökten temiz su indiren; Yerden temiz su çıkaran, bizlere temiz su içiren ve bizleri temiz su ile temizleyen Allah'ım!
Gökten inen yağmur taneleri adedince, göğe yükselen su buharları adedince sana hamd ü senalar olsun.
İçtiğim ve kullandığım su molekülleri sayısınca sana hamd ediyor şükrediyorum.

Yaptığımız hatalar yüzünden veya başka sebeplerle, bizlere vermiş olduğun nimetlerini geri alma.

****************************
HER GÜNE BİR HAMD-3

Ey bizleri yaratan ve yaşatan Allah’ım!
Doğduğum günden bu günüme kadar, aldığım ve verdiğim nefesler sayısınca sana hamd ü senalar olsun. Aldığım ve verdiğim nefeslerdeki hava molekülleri sayısınca sana hamdolsun.
Teneffüs ettiğim havanın  vücudumdaki her bir işlevi sayısınca sana şükürler olsun.
Bizleri, nimetlerini idrak edip şükredenlerden eyle. Nankörlerden ve gafillerden eyleme eyleme.

**************************
HER GÜNE BİR HAMD-4
Ey, bizleri Müslüman olarak yaratan Allah’ım!
Verdiğin bütün nimetlerine hamd ü senalar olsun.
Özellikle iman ni'meti, İslam ni'meti, Kur’an ni'meti ve Hz. Muhammed (SAV) Efendimize ümmet olma ni'metlerine ayrıca hamdolsun.
İşlediğim salih ameller sayısınca sana şükrediyorum.
Bizleri bu nimetlerin kadr ü kıymetini bilenlerden eyle

*************************

HER GÜNE BİR HAMD-5

Ey bizleri yaratan, yaşatan ve koruyup gözeten Allah'ım!


Vücudumdaki eklemler sayısınca ve bu eklemlerin işlevleri sayısınca sana hamd ü senalar olsun.
Vücudumun ve organlarımın her hareketi sayısınca sana şükürler olsun.


Yaptığımız hatalar yüzünden veya başka sebeplerle bize olan nimetlerini geri alma. (Amin)

****************
  
HER GÜNE BİR HAMD- 6
Ey bizleri yaratan, yaşatan ve koruyup gözeten Rabbimiz!
Vermiş olduğun bütün nimetlere hamd ediyor, şükrediyorum.
Doğduğum günden bu günüme, kalbimin her atışı sayısınca  hamdü senalar olsun.
kalbimdeki hücreler sayısınca ve bunların her biri işlevi sayısınca şükürler olsun.
Damarlarımdaki hücreler sayısınca ve içerisinde dolaşan kan hücreleri sayısınca ve bunların işlevleri sayısınca şükürler olsun.
*****************************
HER GÜNE BİR HAMD- 7

Ey bizleri yaratan, yaşatan, koruyup gözeten ve  rızık veren Allah'ım!
Beynimdeki hücreler sayısınca ve bu hücrelerin her bir işlevi sayısınca hamd ü senalar olsun.
Öğrendiğim bilgiler sayısınca, unuttuğum lüzumsuz bilgiler sayısınca sana şükürler ediyorum.

PEYGAMBER EFENDİMİZİ RÜYANIZDA GÖRSENİZ...

PEYGAMBER EFENDİMİZİ RÜYANIZDA GÖRSENİZ,
 Size dese ki: ( sizi kastederek) " Allah Teala, falan kuluma söyle namazını dosdoğru kılsın diyor"
Ne yapardınız?
 Herhalde bu konuda daha dikkatli olurdunuz değil mi?
 Rüyadan çok daha önemli olan Kitabımızda İbrahim suresi 31. ayette Rabbimiz
 Peygamberimize hitaben diyor ki: "İMAN
 EDEN KULLARIMA SÖYLE NAMAZLARINI
 DOSDOĞRU KILSINLAR...".
 Ben bir mümin olarak bu ayeti "Ali Uslu kuluma söyle" biçiminde anlıyorum.
 Siz de kendi isminizi koyarak anlayabilirsiniz.

İNSAN, BU GÜN ÇOK SEVDİĞİ KİŞİDEN YARIN NEFRET EDEBİLİR Mİ?

KALP NEDİR

Arapça olan “kalp” kelimesinin sözlük anlamı “ değişken” demekmiş. “inkılap” kelimesi de aynı kökten türemiş olup, bir toplumdaki köklü değişiklikler için kullanılır.
Kalp değişken olunca bu gün sevdiğini, yarın sevmeyebilir. Başka bir gün nefret bile edebilir. Veya ; Bu gün sevmediğini yarın sevebilir.
Bir kişi size çok sevdiğini söylerken de, sizden nefret ettiğini söylerken de doğru söylüyor olabilir. Kalp değişmiş olabilir.
Dini konularda da böyledir. Kırk yıllık dindar kişi ibadetleri terk edebilir, hatta dinsiz olabilir. Veya ömrünün büyük bir kısmını gafletle geçirmiş bir kişi gece-gündüz ibadetle meşgul hale gelebilir.

 Kalpler Allah’ın elindedir.
  Kalpler Allah’ın elindedir lakin Allah Teala her şeyi bir hikmete göre yapar. Yani bizim kalplerimizi de bir hikmete binaen değiştirir. Mesela, Saff suresi 5. Ayette “…Onlar (yoldan) sapınca Allah da kalplerini saptırdı…” buyurarak kalpleri olumsuza çevirmenin hikmetini bize bildirir. Yani kişi kendi isteğiyle batıla, günaha meylediyor Cenab-ı Hakk da kalbini çeviriyor. O kişi de yaptığı kötü şeyleri güzel görmeye başlıyor.

Enfal/ 24 ise Rabbimiz kalplerimizin olumsuz yönde çevrilmesinin sebebini, hikmetini Allah Teala’nın ve Rasulünün çağrılarına icabet etmemek olarak belirtir.
Peygamber efendimiz şöyle dua edermiş:
“Ey kalpleri ve bakış(tarzlarını) değiştiren Allah’ım!
Kalbimi senin dinin üzerine ve sana itaat üzere sabit kıl. Göz açıp kapayıncaya hatta ondan daha az zamanda bile beni nefsimin eline bırakma.” 


                                                                                                                    Ali USLU
ÇOCUKLAR SÖZLERİMİZDEN DAHA ÇOK TEPKİLERİMİZDEN ETKİLENİRLER.

   Çocuklar, bizim tepkilerimize göre neye ne kadar önem verdiğimizi tesbit ederler.

Mesela; Çocuğu dersinden düşük not aldığında telaşlanan ve çareler arayan ebeveynler, ahlaksız bir davranışı karşısında bu kadar telaşlanmıyor, "zamanı gelince düzelir" diye düşünüyorsa, çocuk iyi not almanın güzel ahlaktan daha önemli olduğunu öğrenmiş olur.
   Çocuğu parasını kaybettiğinde buna üzülen ve sıkı sıkı tembihleyen ebeveynler, ahlaksız sayılan bir davranışı karşısında bu kadar üzülmüyor ve telaşlanmıyorsa çocuk, paranın ahlaktan daha önemli olduğunu öğrenmiş olur.
Örnekleri çoğaltarak yazıyı Fazla uzatmayayım.
Fakat sizler bu tür örnekleri çoğaltarak düşünebilir ve anlatabilirsiniz.

MANŞET!

KENDİ MÜNAFIĞINI ÜRETMEK

Derviş, kendisini ziyarete gelen makam sahibi öğrencisini son derece sıcak bir ilgiyle karşıladı. Misafirin itirazına "Lütfen beni misa...