AKLIMIZDA BULUNSUN


AKLIMIZDA BULUNSUN-1
HERHALDE
Cumhuriyet döneminde yazılan, Hasan Basri ÇANTAY Mealinde ve Elmalılı Muhammed Hamdi YAZIR Tefsirinde "herhalde" kelimesi "muhakkak, şüphesiz, kesinlikle" anlamında kullanılmıştır. Demek ki önceleri "herhalde" kelimesi "istisnasız her durumda" anlamında kesinlik ifadesi için kullanılırken, zamanla şüphe ifade eden bir sözcüğe dönüşmüştür. Bu sözcüğü, okuduğumuz kitap veya makalenin yazılış tarihine göre düşünmek gerekiyor.
Örnek:
“... Şüphesiz Allah, kendine karşı gelmekten sakınanları sever.”Tevbe : 4 (DİB meali)
“…her halde Allah, müttekileri sever.” Tevbe : 4 (Elmalı meali)

*************************************
AKLIMIZDA BULUNSUN!-2

ZULÜM / ZALİM.
Kuran-ı Kerim'de sıkça geçen "zulüm" kavramı "adalet" kavramının zıttı için kullanılır.
Yani zulüm, haksızlık adaletsizlik demektir.
Yine aynı kökten türeyen "zalim" kavramı ise haksızlık yapan, adaletsizlik yapan anlamında kullanılır.
ÖRNEK: "Hani Lokmân oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür."
(Lokman Sûresi/13. Ayet)
 ********************
AKLIMIZDA BULUNSUN-3
SAPIKLAR:
Kur'an-ı Kerim meallerinde ve dini kaynak kitaplarda gördüğümüz "sapık","sapıklar" ifadesi itikadi anlamda doğru yoldan sapmışlar için kullanılır. Türkçedeki şu andaki kullanımıyla "tacizciler" için kullanılan "sapık" anlamında değildir.
*************************************
AKLIMIZDA BULUNSUN-4
ŞEY/EŞYA
Dini kaynak kitaplarımızda ve Felsefe kitaplarında gördüğümüz "EŞYA" kelimesi, şey kelimesinin çoğulu için kullanılır. Ve Allah'tan başka her şeyi kapsar.
Örnek" eşyada aslolan ibahadır." (Mecelle maddesi)
Türkçemizde şu anda kullandığımız "araç_ gereç" anlamında kullanılmaz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

SONRA HALLEDERİZ.

SONRA HALLEDERİZ. Dostluklara, arkadaşlıklara en çok zarar veren şeylerden birisi de "sonra hallederiz" sözü veya düşüncesidir...