HATALARIMIZ KARŞISINDAKİ TAVIRLARIMIZ


Bizler, bazen bilerek, bazen de bilmeyerek yanlış yapabiliriz. Bilmeden yaptığımız yanlışlara hata diyoruz.
Hata yapmak gayet insani bir durumdur. Bizi değerli veya değersiz yapan şeyler ise hatalarımız karşısındaki tutumlarımızdır.
İblis Hz Ademe secde edin emrine muhalefet etmiş. Sonra da bu yanlışını savunmaya geçmiş. yanlışta ısrar etmiş. Çevresini suçlamış sonunda lanetlenmiştir. (A'raf/11-18)
   Hz Adem a.s ve eşi yasaklanan "ağaca yaklaşmayın" emrine muhalefet etmiş. Fakat hatalarını anlayıp pişman olmuş, özür dileyip tevbe etmişlerdir.
 Kendilerinin hatasında iblisin de büyük payı olmasına rağmen suçu iblise atmamışlar, suçu kendilerinde görüp "Rabbena zalemne enfüsena fein lem teğfirlena ve terhamne le nekünenne minel haşirin.  Ey Rabbimiz biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen kaybedenlerden oluruz" (A'raf/ 23)diyerek niyazda bulunmuşlar ve neticede bağışlanmışlardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

ÖZ ELEŞTİRİ

GENÇDİK, Samimiydik. Davamız vardı ve davamıza adanmıştık. Düşüncelerimiz gayet netti. Beyaz ve siyah vardı zihnimizde. Beyaz haricindek...