KISA KISA

Tövbe edip günahlardan arınmak ve salih amel işleyip

sevaplarını çoğaltmak için, her yeni gün, hayattaki insanoğlu için yeni bir

fırsattır.

***

Keşke, uygulamak da öğrenmek kadar kolay olsaydı.

***

Ey nefsim, tefekkür et!

Niçin yazıyorsun?

Niçin okuyorsun?

Niçin takip ediyorsun?

Niçin konuşuyorsun?

Niçin dinliyorsun?

Şayet bunlar "salih amel" kapsamına girmiyorsa ziyandasın, unutma!.

(Asr suresinin düşündürdüklerinden)

***

Öğrendiğimiz dini bilgiler, bizdeki Allah sevgisini ve ibadet şevkimizi artırmıyorsa, ahlakımızı güzelleştirmiyor, haramlardan uzaklaştırmıyorsa, sadece bir bilgi yüküdür.

***

Yaptığımız şeyler (sözlerimiz, yazılarımız, davranışlarımız, tavırlarımız, derslerimiz, yardımlarımız, işlerimiz, vb.) çok güzel ve çok faydalı bile olsa, eğer "sâlih amel" kapsamına girmiyorsa ahirette bir faydası olmaz.

***

Dikkat ediniz!

Zeki olanların sorumluluğu daha fazladır.

Zengin olanların sorumluluğu daha fazladır.

Makam-mevki sahibi olanların sorumluluğu daha fazladır.

Hangi konuda imkan fazlaysa, sorumluluk da o derece fazladır

Her nimetin külfeti vardır.

***

Dinin temel kaynaklarını ulu orta tartışmak ve din alimlerinin televizyonlarda ve sosyal medyada birbirlerini suçlaması o tartışanların istedikleri sonucu meydana getirmez.

Aksine bazı gençlerin dinden uzaklaşmasına hatta deizme kaymasına sebep olur.

***

Düşünülmeden söylenilmiş sözler, rastgele yakılmış ateşe benzerler. Bu sebeple çıkan yangınlarda nice ocaklar sönmüş, nice yiğitler toprağa düşmüşlerdir.

***

GERÇEKTEN ÖYLE DEĞİL Mİ?

Ayetlere kulak verelim:

"Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz." (A'lâ : 16-17)

***

AHİRET KURTULUŞU VE DÜNYA HUZURU İÇİN ATILACAK ÖNEMLİ ADIMLARDAN...

"Doğrusu (günahlardan) arınan ve rabbinin adını anıp namaz kılan kurtuluşa ermiştir." (A'lâ : 14-15)

***
EN KISA İFADEYLE CENNETLİK VE CEHENNEMLİKLER...
"Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır."( Naziât : 37-39)
"Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini kötü arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır." (Naziât : 40-41)
***

Bak evlat!
İki tip insan vardır.
1-İlkelerine göre davrananlar.
2-Çıkarlarına göre davrananlar.
1. gurptan arkadaşların varsa onlara güvenebilirsin. Seninle aynı düşüncede olmasalar bile onlardan korkma. onlara karşı tedbirini alman yeterlidir.
2. gruptakiler seninle aynı düşüncede! olsa bile, onlara karşı mesafeli ol. Onlara dikkat et. Sakın sırtını onlara dayama. Çünkü onlar mercimek tanesine benzerler. Hangi tarafının ön, hangi tarafının arka olduğunu bilemezsin. Ne zaman sana karşı tavır alacağını da bilemezsin.
***
ZİRVEYE ÇIKMAK İSTERMİSİNİZ? (BELED SURESİNDEN)
11-Fakat o, sarp yokuşu göze alamadı.
12-O sarp yokuş nedir, bilir misin?
13-Köle âzat etmektir.
14-16. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır.
17-Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti öğütleyenlerden olmaktır.
***
DİKKAT, DİKKAT! LÜTFEN, AYETE DİKKAT!
Allah ve Rasûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve inanmış bir kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. (Ahzâb : 36)
***

“Evladım, deli dolu yağan yağmur ekine fayda vermediği gibi, tarlayı da harap eder. Hâlbuki sağanak sağanak yağan yağmur ise toprağın içine işler. Ekine faydalı olur..."
(Osman Hulusi Efendi)
***
Mübarek bir ihtiyarın genç imama (çok dikkatimi çeken) bir tavsiyesi:
"Evladım! Namaz kıldırırken cemaate göre değil de, mihrabın sâhibine göre kıldır."
***
KIRGINLIKLAR VE KIZGINLIKLAR KONTROL ALTINA ALINMADIĞINDA
Bir şeylere veya birilerinize kırgın veya kızgın olanlar, bu duygularını kontrol altında tutamadıklarında, zamanla öyle bir savruluyorlar ki çok farklı bir ortamda buluveriyorlar kendilerini. Zamanla farklı bir kimlik ve kişiliğe bürünebiliyorlar.
***

BU AYET ÜZERİNDE HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?
"Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak müslümanlar olarak can verin."
(Âl-i İmrân : 102)
Bu ayeti hiç düşündünüz mü?
Hem "ey iman edenler" diye başlıyor, hem de "ancak müslümanlar olarak can verin" diyor.
***
ŞAYTAN ALİMLERLE DAHA ÇOK UĞRAŞIR

Şeytan alimlerle daha çok uğraşır.

Çünkü onları kandırmak üzümü salkımlarından tutup çekmek gibidir.

Ayağı kayan alim bir de kanaat önderlerinden ise, pek çok takipçisi varsa, üzümü küfesiyle götürmek gibidir.

Bu sebeple alimlerin ayağının kaymaması için de dua etmeliyiz.

***

*- Hocam! Hayattaki en kolay iş nedir?

- Eleştirmektir, kardeşim.

Ne uzmanlık ister, ne bilgi...

Hiçbir çaba hiçbir gayret gerektirmez.

Taşın altına elini koyman da gerekmez.

Üstelik (hakaret yoksa) hiçbir cezası da olmaz, hesap soran da olmaz.

Tek yapman gereken usûlüne uygun cümleler kurmak veya klavyenin tuşlarına basmak. Mutlaka alıcısı bulunur.

***

ÜZÜM ÜZÜME BAKARAK KARARI MI?

"Üzüm üzüme bakarak kararır mı? bilmiyorum.

Fakat çürük bir üzüm tanesinin, çevresinde bulunan bir çok üzümü zamanla çürüttüğünü biliyorum.

***

USLÛP ÖNEMLİDİR...

"Doha vardır öküz durdurur; Doha vardır saban kırdırır."

***

İZMİR DEPREMİ ÜZERİNE

Milyonlarca insanın hayallerinin, hayatının 30 saniyede allak-bullak

olmasına

ve önceliklerin bir anda yer değiştirmesine sebep oldu deprem.

Ölümün bize ne kadar yakın olduğunu hatırlattı...

Hayata pamuk ipliğiyle bağlı olduğumuzu hatırlattı...

Öyleyse haydi Ali, bildiğin ve bilmediğin günahların ve hataların için

tevbe et....

Yârın geç olabilir. 

***

-Hocam! Kur'an'da "Çalıştı, fakat boşa yoruldu"(Ğâşiye/ 3) ayetinin kapsamına hangi davranışlar girer?

-Kardeşim! genel bir ifade ile, salih amel sayılmayan her eylemimiz için düşünebiliriz

***

"Allah razı olsun" cümlesi ne güzel bir duadır.

Keşke söyleyen ve söylenen herkes bilincine varsa...

Düşünsenize... O razı olduktan sonra geriye ne kalıyor ki.

***

DİKKAT EDELİM!...

Konuştuklarımızdan sorumluyuz.

Yazdıklarımızdan sorumluyuz.

Paylaştıklarımızdan sorumluyuz.

Dinlediklerimizden sorumluyuz.

Bakışlarımızdan sorumluyuz.

 

BU YOLUN SONU DEİZME ÇIKAR

1400 küsür yıldır kabul görmüş ve uygulanagelen İslam Dininin sabiteleriyle (iyi niyetle de olsa) oynayanların varacağı ve götüreceği yer deizmdir. Görünen köy kılavuz istemez. 

Deizme doğru hızla yol alanları ibretle seyrediyorum. 

Peygamber Efendimizin şu duasının maksadını  şimdi daha iyi anlıyorum.

"...Allah’ım sapmaktan ve saptırılmaktan, doğru yoldan kaymak ve kaydırılmış olmaktan sana sığınırız." (Ebu Davut/Daavat)

Rabbim savrulmaktan muhafaza buyursun.

ALLAH TEALA'DAN BAZI BEKLENTİLERİMİZ NASIL GERÇEKLEŞİR?

 ALLAH TEALA'DAN BEKLENTİLERİMİZİN NASIL GERÇEKLEŞECEĞİNE DAİR İPUÇLARI OLAN BİR HADİS-İ ŞERİF.

"Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.

Her kim bir Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun (bu iyiliği) sayesinde kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir.

Her kim bir Müslümanın (ayıbını) örterse Allah da kıyamet günü onun (ayıbını) örter." (Müslim/Birr)

NOT:Diğer davranışları da bunlara kıyas edebiliriz.

Mesela, insanları affedenlerin Allah Teala günahlarından bir kısmını affeder. (Nur suresi 22.ayet buna işaret eder)

İnsanlara ve diğer canlılara merhamet edenlere Allah Teala merhamet eder (hadis-i şerif işareti)

 


ANNE - BABALARIN DİKKATİNE!

 Sâlih ve sâliha olarak yetiştirdiğiniz her erkek ve kız evladı kazancı bol olan manevi bir fabrika gibidir.

Onların yaptığı her sâlih amelden anne babalara da pay yazılır.

Hatta onlar da çocuklarını salih ve saliha olarak yetiştirilirse onların (onları hiç görmeseniz bile torunlarınızın) sâlih amellerinden de sizlere pay yazılır.

NOT: Dede ve nineler torunlarının sâlih ve sâliha olmaları için gayret gösterirlerse torunlarının sâlih amellerinden onlara da pay yazılır. 


TAKVÂ ELBİSESİ NEDİR?

TEFEKKÜR SORUSU

Aşağıdaki âyete göre:

1-Takvâ elbisesinden ne anlıyoruz?

2-Takvâ elbisesi neleri örter?

"Ey Adem oğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek

elbise yarattık. Takvâ elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın

âyetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar." (A'raf: 26)

 

CEZAEVİNDEKİ HIRSIZLARIN BANA EN ÇOK SORDUKLARIU SORU.

   1991-1993 Yıllarında haftada bir gün ceza evine din kültürü dersi vermeye gidiyordum.

Orada bulunan tutuklu ve yükümlüleri dershaneye çıkarmak yerine,koğuşlara girerek sohbet esnasında mevzuyu kendi istediğim noktaya getirir ve mümkün mertebe anlatacaklarımı anlatıyordum. Sonra da kafalarına takılan sorulara cevap vermeye çalışırdım.

   Hırsızlık suçundan mahkum olanların en çok sordukları soru şu olurdu. Aşağıdakine benzer konuşma geçerdi aramızda.

-Hocam! Dinimize göre hırsızlığın cezası hırsızlık yapanın elinin kesilmesiymiş bu doğru mu? (Aslında biliyorlar fakat iyice anlamak istiyorlardı)

*-Evet, Kuran-ı Kerimde hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerinin kesilme emredilir.

-Hocam çok ağır değil mi bu ceza?

*-Bakın beyefendi. Gerçi el kesmenin bazı şartları vardır fakat biz onu geçelim ve sana şu soruyu sorayım.

 Yakalandığın takdirde elinin kesileceğini bilsen yine de hırsızlık yapar mıydın?

Biraz düşündükten sonra

-Kesinlikle yapmazdım.

*-Bak gördün mü sen bundan dolayı hırsızlık yapmazdın ve elin kesilmezdi, diğer vatandaşın da malına zarar gelmemiş olurdu. Böylece hem sen hem de başkaları zarar görmezdi.


YILDIZLARIN YERLERİNE ANDOLSUN...


 "
Yıldızların yerlerine yemin ederim ki, -eğer bilirseniz, gerçekten bu, büyük bir yemindir- "(Vakıa : 75-76)

TEFEKKÜR SORUSU: "Yıldızların yerleri" ifadesinden neler anlamalıyız?

 KÜÇÜK BİR İPUCU:

Samanyolu Galaksisinde, Güneş’ten sonra Dünya’ya en yakın yıldız 39,9 trilyon (1012) kilometre ya da 4,2 ışık yılı uzaklıkta olan Proxima Centauri’dir. Bu yıldızın ışığının dünyaya ulaşması için 4,2 yıl gerekmektedir. Uzay Mekiği’nin yörünge hızıyla (saniyede 8 kilometre — yaklaşık saatte 30,000 kilometre) yolculuk edersek Proxima Centauri’ye ulaşmak için 150.000 yıl gerekecektir (Vikipedi)

Bilimsel yayınlarda yazıldığı kadarıyla Samanyolu Galaksi'sinde yaklaşık 300 milyar yıldız bulunmaktadır ve galaksinin çapı 100 000 ışık yılıdır.  (Not ışığın hızı saniyede 300 000 km.dir.)

 Evrende Samanyoluna benzer 300 milyar  galaksi bulunduğu bildirilmektedir. Son okuduğum prof Sefa Saygılı'nın kitabında 2 trilyon olarak yazılıyor.)

Şimdi yukarıdaki ayetleri tekrar düşünelim...

İnsaflı bir kişinin geleceği nokta "sübhanallah" demektir.

BAZI DAVRANIŞLAR TRAVMA OLUŞTURUR.

   Birçok zeki öğrencinin hayali olan yüksek puanla girilebilen bir fakültenin 3. sınıfındayken okulu bırakan bir öğrencimin  okulu bırakma sebebinin, fakültede gönlünü kaptırdığı kız tarafından aşağılanmak ve toplum içinde rencide edilmek olduğunu yıllar sonra kendisinden dinlediğimde çok üzülmüştüm.

   Lise son sınıfta bile karanlıktan korkan, mezarlığın yanından geçemeyen bir öğrencimin sorununun kaynağında, ilkokula giderken yaptığı yaramazlık yüzünden, babası tarafından akşamleyin karanlık ahıra hapsedilmesi ve bir süre orada kalmasını öğrenmiş o şaşırmıştım.

   Lise son sınıfı okuyan bir öğrencimin çok utangaç olduğunu, izin istemek için müdür muavini odasına gidemediğini, öğretmene derdini anlatamadığını, sorulan sorulara cevap veremediğini, öğretmenin yüzüne bakamadığını gördüğümde çocukla biraz ilgilenmiştim. Problemlerin temelinde şunları gördüm.

Öğrenci, zaten yapısı gereği biraz utangaç. Köydeki İlkokulda öğretmeni bayramda ezberden şiir okuması için çocuğa görev veriyor. Çocuğun ismi anons edilip sahneye çıkarken, çok heyecanlanıyor. O psikolojiyle giderken ayağı merdivene takılıp düşüyor. Seyircilerden ve öğrencilerden birleri gülüyor.

O heyecanla çocuk şiirini okurken takılıyor, iyice panikleyip şiiri unutuyor ve izleyiciler yine gülüyorlar. Çocuk şiirini bitiremiyor ve çok utanıyor.

Öğretmen, bunu içeri çekiyor ve beni rezil ettin diye bir güzel dövüyor. İşte bu olaylar gencin kendine güvenin iyice yitirmesine utangaç ve sıkılgan olmasına sebep oluyor.

   Hafız bir çocuk camide ezberden mukabele okuyor. Bazı yerlerde yanlışı çıkıyor. Camideki bir adam bunu tersliyor. Bugün 45 yaşlarında olan bu kardeşimiz toplum içerisinde İhlas dahi okumuyor veya okuyamıyor.

    İlköğretimde 8. Sınıfta bir kız öğrencimiz sınavlarda çok heyecanlanıyor, bazı sınavlardan sonra bayılıyor. Sebebini araştırıyoruz. öğrenci sınavlardan biraz düşük aldığında babası uzun süre onunla küs duruyor. Bu durum öğrenci üzerinde büyük baskı kuruyor ve bayılmalara kadar giden süreç başlıyor.

    Bir öğretmen arkadaşın yağmurda şemsiye kullanmadığını görüyorum. Durumu şöyle izah ediyor: "Orta okula giderken şemsiyemi kaybettim. Babam bundan dolayı bir güzel dövdü. O gündür bugündür kesinlikle şemsiye kullanmıyorum."

    Mezarlıktan mezardan ve ölüden çok korkan bir tanıdığımın, annesi vefat ediyor. Cenazenin mezara konulması için iki kişinin mezara girmesi gerekmektedir. Bu şahıs mezara inmeye korkuyor, inmek istemiyor. Bu durumu bilen bir arkadaşı şaka amaçlı onu mezara itiyor. Mezarın içerisinde çok korkan fakat rezil olmamak için görevi bitene kadar çıkmayan bu şahıs 40 güne varmadan ölüyor.

    Ergenlik döneminde karanlıktan biraz korkan ve bu durumu arkadaşları tarafından fark edilen gence, arkadaşları kendilerince şaka yapıyorlar. İki arkadaş yatsıdan sonra bu arkadaşlarını evinden çağırarak köyde gezmeye çıkıyorlar. Geze geze mezarlığın yanına varıyorlar. Önceden mezarlığa gönderdikleri bir kişi, beyaz çarşafla onların üzerine yürüyor. İki arkadaş numaradan, bahsettiğim genç gerçekten korktuğu için kaçıyorlar. Korkutulan  genç ömrü boyunca karanlıktan korkuyor ve 50 yaşlarındayken bile akşamları yalnız evinden çıkamıyor evine yalnız gidemiyor.

 

UNUTAMADIĞIM HATIRALARDAN -11

     Yaklaşık onbeş yıl önceydi. Bir tanıdığın mekanında hasbihal ediyoruz. Derken kapıdan, şahsen tanıdığım ama o zamana kadar bende olumsuz izlenimler bırakan bir kişi girdi odaya. Mekan sahibinin elini öpmeye çalıştı. Paraya acilen ihtiyacı olduğunu hissettirecek şeyler söyledi. O arkadaş o zamanki parayla 20 TL Verdi. Gelen şahıs  teşekkür ederek ayrıldı.

    Şahıs gittikten sonra mekan sahibi , şahsı tanıyıp tanımadığımı sordu. Ben de şahsen tanıdığımı ama detaylarını bilmediğimi söyledim.
   Meğer eski arkadaşlarındanmış. “ Sonraları pis işlere bulaştı” Dedi ve ekledi:
-Tertemiz karısı ve çocukları vardı. Karısını boşadı. Tabii çocuklar da annelerinin yanında kaldı. Sonra da kötü yolda olan  bir kadınla beraber yaşıyor.
Birden midemin bulandığını hissettim. Aynı zamanda Kur’an-ı  Kerim’de defalarca okuduğum halde hikmetini pek düşünmediğim ayetin hikmeti ışıldadı beynimde.
     Nur suresinde zina eden bir erkeğin ancak zina eden  veya müşrik bir kadınla evlenebileceği, zina eden bir kadının da ancak zina eden veya müşrik bir erkekle evlenebileceği belirtiliyordu.
"Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenmez; zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, müminlere haram kılınmıştır."(Nûr : 3)
Ardından da temiz(zinaya bulaşmamış  manen kirlenmemiş, namuslu) erkeklerle temiz  kadınların birbirlerine layık olduklarını, Habis(zina yapmış, manen kirlenmiş) erkeklerle habis kadınların  birbirlerine layık olduklarını belirtiyordu.
Kötü kadınlar, kötü erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz  (namuslu) kadınlar temiz (namuslu) erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır..."(Nûr : 26)
   Yukarıdaki olayı ve benzer olayları, numaralarını verdiğim ayetlerle birlikte düşündüğümde şu sonuçlara ulaştım.
     Manevi anlamda kirlenmiş (Kuranın ifadesiyle habis) bir erkek çevre baskısından veya başka sebeplerle temiz bir bayanla evleniyor. Her ne kadar bedenleri evlense de ruhları birbirine uyum sağlamıyor, bu konuda günah diye bir derdi olmadığından  gözünü dışarıya dikiyor, ancak kendisi gibi kirlenmiş habis kadınlarla ruhen uyuşabiliyor.
 Bu evlilik, çevre baskısına göre ya mutsuz bir şekilde devam ediyor (tabi erkeğin gözü hep dışarıda) ya da baskı azalınca, ayıp kavramı kalkınca boşanıp kendisi gibi habis kişilerle evleniliyor.
    Tabi bu habisleşmiş kadınlar için de böyle oluyor. O da temiz eşle mutlu olamıyor fırsatını bulduğunda habisleşmiş bir kişiyi buluyor.
   Elbette, can-ı  gönülden yapılmış, gerçekten pişman olunarak yapılmış tevbe sahiplerini ayrı tutuyorum.
Demek zina fiili kişiyi manen düşürüyor,
Rabbimiz Kuranda bizi hem uyarıyor hem de nehyediyor:
sakın zinaya yaklaşmayın. çünkü o, son derece çirkin bir  iştir  ve çok kötü bir yoldur”  (isra/32)

      Diğer yazılarımız için www.aliuslu.net

 

MANŞET!

İNFAK YAPARKEN (YARDIM EDERKEN) NELERE DİKKAT ETMELİYİZ ?

 İNFAK YAPARKEN (YARDIM EDERKEN) NELERE DİKKAT ETMELİYİZ: 1- Yardım yaptığımız kişileri (gerek yardım yaparken gerek daha sonra) incitecek v...