DERVİŞİN MAHŞER HAYALİ

 Derviş,Yasin suresini okurken, o zamana kadar hiç düşünmediği bir durumla karşılaştı.

5. sayfadaki "vemtezü'l yevme eyyühe'l mücrimun.
"Ve "Ey günahkârlar! Siz bugün şöyle ayrılın!" . (Yâsîn : 59)
Ayetini okuduğunda bir an durdu. Mahşer günü bütün insanların dirilip toplandıklarını hayal etti. Ve hayalindeki şeyler gözünde canlanıyordu.
Uçsuz bucaksız insan doluydu  her yer, fakat çıt çıkmıyordu. 
Amel defterleri verilmiş, herkes  kendi durumlarını görmüşlerdi.

Bekleşirlerken  yukarılardan hitap geliyor ve bütün insanlar bu hitabı duyuyordu.

"Ey mücrimler! (suçlular, günahkarlar) Siz şöyle bir ayrılın bakayım..."

Bu hitabı duyanların bir kısmında bir hareketlilik başlıyor, gösterilen tarafa doğru gidiyorlardı. Giden bu kişilerin yüzlerini zillet bürümüştü. Üzüntü kelimesi durumu anlatmada aciz kalıyordu. Kimisi kendilerine lanet ediyorlar, kimisi de dünyadaki bazı arkadaşlarına lanet ediyorlardı. Dünyada yaptıklarına bin pişman oluyorlar, kendilerini ayartanlara kızıyorlardı...
Derviş, bir an için kendisini de onların arasında hissetti. Aman Allah'ım...  ne büyük bir felaketti.
Dönüşü ve telafisi olmayan bir yola gidiliyordu. Bu suçluların oradan sonra gidecekleri yerler belli idi.

Dervişin gözleri yaşardı. Oraya gitmemek, diğer tarafta kalmak için neleri feda etmezdi ki.

Sonra birden kendine geldi. Dünyada olduğuna, hayalindeki yerde olmadığına çok sevindi, şükretti.
Sonra şu mealde dualar etti:
Allah'ım! o gün o mücrimlerin arasında bulunmaktan sana sığınırım.
Onların oraya gitmelerine sebep olan şeyleri yapmaktan sana sığınırım.
Bizleri  hakiki manada iman eden ve her zaman sana itaat eden iyilerden eyle. İyilerle beraber ruhumuzu kabz eyle. İyilerle beraber  haşr eyle.

Ve Peygamber Efendimizin yaptığı duayı yaptı: “Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Kalbimi senin dinin üzere ve sana itaat üzere sabit kıl.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

ÖĞRENCİME HAYAT DERSLERİNDEN

  Sevgili öğrencim ve değerli kardeşim Abdullah, Daha önce talep ettiğin HAYAT DERSLERİ ne bir tane daha ilave ediyorum. Kardeşim, olayl...