SOSYAL MEDYADA ÇOKÇA PAYLAŞILAN BU DİNİ BİLGİ NE KADAR DOĞRUDUR?

 Hz Lut'un kavminin helak olduğu gece 80 000 müminin teheccüd namazı kıldığı, Bu toplumdaki 33 kişinin o kötü fiili işlediği fakat iyilerin kötülere engel olmadıkları için tümünün helak edildiği bilgisi sosyal medyada dolaşmaktadır. Bu bilgiyi maalesef bazı vaizler de anlatmaktadır. Acaba bu bilgi ne kadar doğrudur?

Aşağıdaki ayetlerde ve tefsirlerde sorunun cevabını bulabiliriz. 

Orada (Lût'un yöresinde) bulunan mü'minleri çıkardık. (Zâriyât : 35)

Zâten orada bir ev halkindan baska müslüman bulamadik. (Zâriyât : 36)

AÇIKLAMA:  Aşağıdaki Hicr:65. Ayetten (zariyat /35 te bildirilen) oradan çıkarılıp kurtarılan müminlerin Hz. Lutun ailesi olduğu;

 Ankebut /33. Ayettten (Zariyat /36 da bildirilen) bu ev halkının Hz. Lutun karısı dışındaki ev halkı olduğu anlaşılmaktadır (AU)

"Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar, sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere (doğru) geçin gidin." Hicr : 65

Elçilerimiz kendisine geldiğinde Lût, onlardan dolayı huzursuz oldu ve ne yapacağını şaşırdı. Ama onlar "korkma, tasalanma!" dediler; "Biz seni ve karın dışında bütün aileni kurtaracağız; karın ise geride kalanlar arasında yer alacak." (Ankebût : 33)

ELMALILI HAMDİ YAZIR TEFSİRİ (ilgili ayetin tefsiri)

Fakat orada bir evden başka müslüman bulmadık. Yani bir evden başka mümin yoktu, onun için bir ev halkından başka selamete çıkan bulunmadı ki o ev Hazret-i Lût'un evi idi, karısından başka bütün ailesi mümin oldukları için beraberinde selamete çıkmış kurtulmuşlardı. Demek Hazret-i Lût'un açıkladıklarına daha başka iman eden bulunsaydı onlar da kurtulacaklardı. Burada "müslimîn" (müslümanlar) "müminîn" (müminler) eş anlamlı gibi kullanılmış olmakla birlikte selamet bulanlar mânâsını da ifade etmektedir.

RUHUL BEYAN TEFSİRİ

Bunun üzerine oradaki, Lût kavmindeki, Lût (aleyhisselâm)'a iman eden

mü'minleri çıkarttık. Sanki şöyle denilmektedir: Melekler emrolundukları şeyi yapmaya yeltendiler, Biz de: ”...Aileni götür..." (Hicr: 65) diyerek onları çıkarttık. Bu söz, Cebrail'in sözü değil, bizzat Allahü teâlâ 'nın haber vermesidir.

Zaten orada bir tek ev halkından başka Müslüman da bulmadık. O ev halkının, Lût (aleyhisselâm) ve iki kızı olduğu söylenir. Lût'un karısı ise kâfirdi.

Bir başka görüşe göre. Lût (aleyhisselâm) ve kurtulan ailesi on üç kişi idiler.

 36 ﴿

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

KENDİ MÜNAFIĞINI ÜRETMEK

Derviş, kendisini ziyarete gelen makam sahibi öğrencisini son derece sıcak bir ilgiyle karşıladı. Misafirin itirazına "Lütfen beni misa...