"DİN" İLE "DİN KÜLTÜRÜ" FARKI


Fakültede öğrenci iken, bir hocamız tahtaya bir daire çizdi. Ortasına "DİN" diye yazdı. Altına da açıklama mahiyetinde "Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sahih sünneti" yazdı.
Sonra, önceki daireyi de içine alan daha büyük bir daire çizdi. Ona da "DİN KÜLTÜRÜ" yazdı. Altına da "Din ile ilgili, yapılan yorumlar, fetvalar, vb." yazdı.
Sonra da açıklama yaptı. "Dinin kendisinde kesinlikle yanlışlık hata olamaz. Çünkü o her şeyi bilen Allah Teala ya aittir. Fakat dinin yorumlarında hatalar olabilir çünkü bunlar müslümanların (özellikle alimlerin) dinden anladıklarıdır. İnsanlar da hatadan münezzeh değildirler"
Mesela tefsirler dinin yorumudur. Müfessirler (Allah Teala Onlardan razı olsun) belli bir usul çerçevesinde o ayetten anladıklarını yazmış ve söylemişlerdir. Bazen aynı ayetin açıklaması değişik müfessirler tarafından farklı biçimlerde yapılmıştır. Bizler bu farklı görüşleri okuyarak ayetin ne demek istediği noktasında fikir sahibi oluruz.
Mezhepler de dinin yorumudur. Bu sebeple aynı mesele hakkında mezheplerin görüşleri bazen farklı olabilmektedir. Mezhepler bizim için dinimizin uygulama noktasındaki kolaylıklardır.
Yanlış anlaşılmasın bunlar din dışı şeyler değildir. Fakat dinin kendisi de değildir. Mezhep imamlarımız (Allah Teala onlardan razı olsun) belli usuller çerçevesinde fetvalar vermişler, bunun için gayret göstermişler ve bundan sevap da kazanmışlardır. Bu fetvalar bizim hayatımızı oldukça kolaylaştırmıştır.
Tarikatler, cemaatlerin din anlayışı, tecrübeleri ve uygulamaları da dinin yorumudur.
Vaazlarda, hutbelerde, din sohbetlerin çoğunda dinin yorumu vardır.
Müslüman toplulukların ve bireylerin dini anlama ve yaşama biçimleri de dinin yorumudur. Dinin kendisi değildir. Bunlarda veya uygulamalarında az da olsa hata ihtimali vardır. Bu hatalar dinimizin kendisine nisbet edilemez. Hata, hata sahibine aittir.
Kısaca Ali Uslu'nun okuduğu ayette hata olamaz ama açıklamasında hata olabilir.ve bu hata Ali Uslu'ya aittir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

ÖĞRENCİME HAYAT DERSLERİNDEN

  Sevgili öğrencim ve değerli kardeşim Abdullah, Daha önce talep ettiğin HAYAT DERSLERİ ne bir tane daha ilave ediyorum. Kardeşim, olayl...