RUHUN AÇLIĞI

 İnsanoğlu hangi ırka, hangi kültüre, hangi sosyal sınıfa ve hangi inanca sahip olursa olsun uzun zaman miğdesine yiyecek ve içecek bir şeyler girmediğinde güçsüz düşer ve perişan olur. Çünkü Yaratıcımızın koyduğu biyolojik kural budur. Bazı insanların bir yaratıcıya inanmaması bu gerçeği değiştirmez.

Aynı şekilde insanlar hangi ırka, kültüre, sosyal sınıfa ve inanca sahip olurlarsa olsunlar Allah'a ibadet etmedikçe, kalpleri Allah'ı zikretmedikçe ruhen doymadığı için iç alemlerinde hep bir yoksunluk duygusu yaşayacak ve bunu gidermek için çok değişik yollara başvuracaklardır. Bu başvurulan tatmin yolları geçici olarak ruhtaki açlığı bastırsalar da hiç bir zaman gerçek anlamda ruhlarındaki açlık doymayacaktır. bu durum annesinin sütüne ihtiyaç duyup ağlayan bebeğe emzik vererek bebeği rahatlatmak gibidir.

Yaratıcımızın biz kulla bildirdiği Ra'd suresi 28. ayetteki psikolojik bir yasayı hatırlatayım:

"... Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." Ra'd : 28

Bu ayete inanmayanlar için sonuç değişmeyecektir.

Dünyalık bir çok şeyi elde ettiği halde iç aleminde huzuru yakalayamayıp kendisini uyuşturucuya, eğlenceye veren veya intihar edenleri incelediğimizde ayet-i kerimeyi daha iyi anlayabiliriz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

MANŞET!

ÖĞRENCİME HAYAT DERSLERİNDEN

  Sevgili öğrencim ve değerli kardeşim Abdullah, Daha önce talep ettiğin HAYAT DERSLERİ ne bir tane daha ilave ediyorum. Kardeşim, olayl...